Псалтирь по усопшим 17 кафизма: Кафисма 17 | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

Содержание

Кафизма 17, Псалтирь on-line

Аллилуиа, 118

1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни.
2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его,
3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. 4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.
5 Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.
6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.
7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.
8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.
10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.
11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.
12 Благослове́н еси́ Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.
14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.
15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. 16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.
17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.
18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.
19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.
20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.
21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.
22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.
23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х:
24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.
25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́.
26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м:
27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.
28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х.
29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.
30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.
32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́.
33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну:
34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.
35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.
36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.
37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.
38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. 39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.
40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. 41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.
42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.
43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.
44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. 45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.
46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся:
47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: 48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.
49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.
50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.
51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.
52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. 53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.
54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́.
55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.
56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.
58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́.
59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́.
60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. 61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.
62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́.
63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́.
64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя.
65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.
66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.
67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.
68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.
69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.
70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.
71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.
72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Слава:

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.
74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.
75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.
76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.
77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.
78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.
79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́.
80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.
81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.
82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя;
83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х.
84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд;
85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.
86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.
87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.
88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.
89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. 90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет.
91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.
92 Яко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.
93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

[Среда́:]

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.
95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.
96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.
97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть.
98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть.
99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть.
100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.
102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.
103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.
104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды.
105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м.
106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. 107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.
108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.
109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.
110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.
111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть.
112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.
113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. 114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.
115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.
116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.
117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.
118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.
119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.
120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.
121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя.
122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.
123 Очи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́.
124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя.
125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́.
126 Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. 127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.
128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех.
129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.
130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.
131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Слава:

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.
133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.
134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.
135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.
136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.
137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. 138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́.
139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.
140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. 141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.
142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. 143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.
144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.
145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.
146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.
148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.
149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя.
150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.
151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. 152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.
153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.
154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.
155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.
156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.
157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.
158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.
159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.
160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.
161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.
162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.
163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.
164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. 165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна.
166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х.
167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.
168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди.
169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.
170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.
171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.
172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.
173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.
174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.
175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.
176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Перевод псалма на русский язык

Псалом Давида.
Аллилуия.

1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.

3 Они не делают беззакония, ходят путями Его.

4 Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.

5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!

6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:

7 я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.

8 Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.

9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему.

10 Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.

11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.

12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

13 Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.

14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.

15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.

16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.

17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.

18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.

19 Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.

20 Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.

21 Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.

22 Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.

23 Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих.

24 Откровения Твои — утешение мое, — советники мои.

25 Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.

26 Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим.

27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих.

28 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему.

29 Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.

30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.

31 Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.

32 Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.

33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.

34 Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.

36 Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.

37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.

38 Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.

39 Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.

40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.

41 Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, —

42 и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.

43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои

44 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;

45 буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;

46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;

47 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;

48 руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.

49 Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать:

50 это — утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.

51 Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего.

52 Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.

53 Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.

54 Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих.

55 Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.

56 Он стал моим, ибо повеления Твои храню.

57 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.

58 Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.

59 Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.

60 Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.

61 Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.

62 В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.

63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.

64 Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.

65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.

66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.

67 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.

68 Благ и благодетелен Ты, ; научи меня уставам Твоим.

69 Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои.

70 Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.

71 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.

72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.

73 Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.

74 Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.

75 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.

76 Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.

77 Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой — утешение мое.

78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.

79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.

80 Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.

81 Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.

82 Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?

83 Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл.

84 Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?

85 Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.

86 Все заповеди Твои — истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;

87 едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.

88 По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.

89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;

90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.

91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.

92 Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.

93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.

94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.

95 Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а я углубляюсь в откровения Твои.

96 Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.

97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.

98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.

99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.

100Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.

101От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;

102от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.

103Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.

104Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.

105Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.

106Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.

107Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.

108Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня.

109Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.

110Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих.

111Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего.

112Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца.

113Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.

114Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.

115Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.

116Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей;

117поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.

118Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их — ложь.

119Как изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил откровения Твои.

120Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.

121Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.

122Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые.

123Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.

124Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня.

125Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.

126Время Господу действовать: закон Твой разорили.

127А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.

128Все повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу.

129Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.

130Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.

131Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.

132Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.

133Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;

134избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;

135осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.

136Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.

137Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.

138Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина.

139Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.

140Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.

141Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю.

142Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина.

143Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои — утешение мое.

144Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.

145Взываю всем сердцем : услышь меня, Господи, — и сохраню уставы Твои.

146Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.

147Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.

148Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.

149Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.

150Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего.

151Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина.

152Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.

153Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего.

154Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.

155Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут.

156Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.

157Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь.

158Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.

159Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.

160Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.

161Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего.

162Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.

163Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.

164Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.

165Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.

166Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.

167Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.

168Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.

169Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня.

170Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня.

171Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.

172Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.

173Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал.

174Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое.

175Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне.

176Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.

Слава:

По 17-й кафисме. Трисвятое.

Таже тропари, глас 2:

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, Отче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Слава: Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго и поми́луй мя, Бо́же.

И ныне: Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Отец, и ми́лости Бог, от земли́ Созда́вый челове́ка, и показа́вый его́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый его́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, его́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свято́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние, дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кафизма 17

Кафизма 17

Наследие

 святых

Список

 • Служебник

 • Часослов

  • Восстав от сна
  • Полунощница вседневная
  • Полунощница субботняя
  • Полунощница воскресная
  • Утреня
  • Час первый
  • Междочасие первого часа
  • Час третий
  • Междочасие третьего часа
  • Час шестой
  • Междочасие шестого часа
  • Изобразительные
  • Молитвы трапезы
  • Чин о панагии
  • Час девятый
  • Междочасие девятого часа
  • Вечерня
  • Молитвы вечерней трапезы
  • Великое повечерие
  • Малое повечерие
  • Тропари воскресные
  • Тропари дневные
  • Тропари праздников, сентябрь
  • Тропари праздников, октябрь
  • Тропари праздников, ноябрь
  • Тропари праздников, декабрь
  • Тропари праздников, январь
  • Тропари праздников, февраль
  • Тропари праздников, март
  • Тропари праздников, апрель
  • Тропари праздников, май
  • Тропари праздников, июнь
  • Тропари праздников, июль
  • Тропари праздников, август
  • Тропари Великого поста
  • Тропари Пятидесятницы
  • Тропари общие
  • Богородичны воскресные
  • Богородичны восьми гласов
  • Богородичны отпустительные
  • Катавасии
  • Троичны восьми гласов
  • Светильны
  • Ексапостиларии
  • Песни Священного Писания праздничные
  • Песни Священного Писания ежедневные
  • Песни Священного Писания в Великий пост
 • Октоих

 • Минея месячная

 • Минея общая

  • Изъявление вкратце о службах
  • Служба общая праздникам и предпразднствам и попразднствам Господа нашего Иисуса Христа.
  • Служба праздникам Богородичным.
  • Служба Честному и Животворящему Кресту.
  • Служба святым ангелам.
  • Служба Иоанну Предтечи.
  • Служба святым отцам.
  • Служба общая пророку.
  • Служба апостолу.
  • Служба святителю.
  • Служба святителям.
  • Служба преподбному.
  • Служба преподобным.
  • Служба мученику.
  • Служба мученикам.
  • Служба священномученику.
  • Служба священномученикам.
  • Служба преподобномученику.
  • Служба преподобномученикам.
  • Служба мученице.
  • Служба мученицам.
  • Служба преподобней жене.
  • Служба преподобным женам.
  • Служба преподобномученице.
  • Служба священноисповеднику и преподобноисповеднику.
  • Служба безмездникам и чудотворцам.
  • Служба Христа ради юродивым.
  • Служба воскресная, 6-го гласа.
  • Служба общая по вся дни.
  • Богородичны на Господи воззвах, и на стиховне воскресны, на 8 гласов.
  • Отпустительные, и кондаки триоди, и 50-цы, начинаемые от недели мытаря и фарисея, до всех святых: в нихже и канон на святую пасху.
  • Отпустительные воскресны осмогласника, с богородичны, и ипакои их, и кондаки.
  • Тропари воскресны, поемые по непорочнах в неделях всего лета.
  • В субботу поемые мертвеннии тропари по непорочнах.
  • Богородичны отпустительные, поемые во все лето, в вечерни же и на Бог Господь, и на конце утрени.
  • Отпустительные всей седмицы.
  • О знамениях владычних и богородичных праздников и святых.
  • Месяцеслов всего лета.
  • Паремии общие святым.
  • Прокимны, апостолы, аллилуиарии, евангелия и причастны общие святым.
  • Апостолы и евангелия общие святым.
 • Минея праздничная

 • Триодь постная

 • Триодь цветная

  • Пасхальная Заутреня
  • Часы Пасхи
  • Пасхальная Литургия
  • Пасхальный молебен
  • Иные: молитвы на освящение мяса, яиц, куличей и пасох, артоса
  • Светлая седмица (с понедельника по субботу)
  • Неделя Антипасхи
  • Вторая седмица по Пасхе (с понедельника по субботу)
  • Неделя третья по Пасхе, жен мироносиц
  • Третья седмица по Пасхе (с понедельника по субботу)
  • Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном
  • Четвертая седмица по Пасхе (с понедельника по субботу)
  • Служба Преполовению Пятидесятницы
  • Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне
  • Пятая седмица по Пасхе (с понедельника по субботу)
  • Неделя шестая по Пасхе, о слепом
  • Шестая седмица по Пасхе (с понедельника по субботу)
  • Отдание Пасхи
  • Вознесение
  • Неделя седьмая по Пасхе, святых никейских отцов
  • Седьмая седмица по Пасхе (с понедельника по пяток)
  • Троицкая родительская суббота, поминовение усопших
  • Святая Пятидесятница
  • Троицкая вечерня с коленопреклонными молитвами
  • Служба Святому Духу
  • Восьмая седмица по Пасхе, первая по Пятидесятнице (со вторника по субботу)
  • Неделя всех Святых
  • Иосифовы трипеснцы
  • Информация о первоисточнике
 • Типикон или Устав

  • Чин малой вечерни
  • Чин великой вечерни
  • Чин о панагии
  • О святом, имущем бдение в неделю
  • Чин благословения колива
  • О святом, имущем полиелей в неделю
  • О святом, поемом на 6 в неделю
  • О бдениях на весь год
  • О службах, когда бдения не бывает
  • О литургиях
  • О вечерни и утрени дней седмичных
  • Лития о усопших
  • О чтении Евангелия на весь год
  • О канонах на утрени всей седмицы
  • О службе субботней, когда поется Бог Господь
  • О службе субботней, когда поется Аллилуиа
  • О панихиде усопших
  • О великом святом, имеющем бдение или полиелей в субботу
  • О светильнах во всю седмицу
  • О кафисмах на весь год
  • О том, когда стихословятся песни: Поем Господеви; и Господеви поем
  • О катавасии во весь год
  • О том, когда поется Честнейшую; и когда не поется
  • О том, когда произносятся изобразительны, и когда антифоны
  • О каждении
  • О завесе святого алтаря, и об отворении дверей
 • Ирмологий

 • Книга молебных пений

 • Апостол Богослужебный

  • Сказание св. Епифания об Апостолах
  • Избрание 70-ти апостолов
  • О чудесах святых Апостолов
  • Надписание глав Деяний Апостолов
  • Деяния святых Апостолов
  • Послание апостола Иакова
  • Первое послание апостола Петра
  • Второе послание апостола Петра
  • Первое послание апостола Иоанна
  • Второе послание апостола Иоанна
  • Третье послание апостола Иоанна
  • Послание апостола Иуды
  • Послание к Римлянам
  • Первое послание к Коринфянам
  • Второе послание к Коринфянам
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • Первое послание к Фесалоникийцам
  • Второе послание к Фесалоникийцам
  • Первое послание к Тимофею
  • Второе послание к Тимофею
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Об антифонах и прокимнах
  • Соборник, сентябрь
  • Соборник, октябрь
  • Соборник, ноябрь
  • Соборник, декабрь
  • Соборник, январь
  • Соборник, февраль
  • Соборник, март
  • Соборник, апрель
  • Соборник, май
  • Соборник, июнь
  • Соборник, июль
  • Соборник, август
  • Прокимны воскресные
  • Прокимны ежедневные
  • Прокимны общие
  • Прокимны на всякую потребу
  • Антифоны во все дни
 • Молитвослов

 • Чины древних Литурий

 • Требник часть 1

  • Молитвы после рождения ребенка
  • Молитва на наречение имени младенцу в 8-й день
  • Молитвы роженице по истечении сорока дней
  • Молитва женщине, извергшей младенца
  • Чин оглашения
  • Последование святого Крещения
  • Последование святого Миропомазания
  • Омовение в восьмой день
  • Краткий чин святого Крещения, совершаемый из опасения смерти младенца
  • Чин исповеди
  • Молитва от запрещения
  • Чин обручения
  • Чин венчания
  • Молитва на снятие венцов в 8-й день
  • Последование о второбрачном
  • Последование таинства Елеосвящения
  • Чин причащения больного
  • Канон при разлучении души от тела
  • Чин на разлучение души от тела, когда человек долго страждет
  • Последование отпевания мирян
  • Последование отпевания усопших в Пасхальную седмицу
  • Последование отпевания священника
  • Чин погребения младенцев
  • Последование панихиды
  • Последование малого освящения воды
  • Последование Великого водосвятия
  • Последование общего молебна
  • Молитвы в начале Великого поста
  • Молитва на основание дома
  • Молитва над солью
  • Молитва молебная на всякую литию
  • Молитва на благословение стада
  • Молитва над сеянием
  • Молитвы над гумном
  • Молитва на благословение сетей
  • Молитва на устроение лодки
  • Чин благословения колодца
  • Чин благословения пчел
  • Благословение пчелиных роев
  • Молитва на освящение благовонных зелий
  • Молитва на освящение всякой вещи
  • Месяцеслов, сентябрь
  • Месяцеслов, октябрь
  • Месяцеслов, ноябрь
  • Месяцеслов, декабрь
  • Месяцеслов, январь
  • Месяцеслов, февраль
  • Месяцеслов, март
  • Месяцеслов, апрель
  • Месяцеслов, май
  • Месяцеслов, июнь
  • Месяцеслов, июль
  • Месяцеслов, август
  • Алфавит мужских имен
  • Алфавит женских имен
  • Молитва при всякой немощи
  • Молитвы святых семи отроков
  • Молитва над недужным со святым копием
  • Молитва на Рождество Христово
  • Молитва о благословении еды в Пасху
  • Молитва о благословении сыра и яиц
  • Молитва о благословении артоса
  • Молитва при раздроблении артоса
  • Молитва в причащении гроздия
  • Молитва о приносящих начатки овощей
  • Последование над печью
  • Молитва на основание дома
  • Молитва о вхождении в новый дом
  • Молитва об избавлении дома от злых духов
  • Молитва о копании колодца
  • Молитва над новым колодцем
  • Чин очищения колодца от скверны
  • Молитва отправляющемуся в путь
  • Молитва о примирении враждующих
  • Запретительная молитва над одержимым
  • Чин при попадании скверны в сосуд
  • Чин об избавлении от вредителей
  • Молитва о скверно едящих
  • Молитва над оскверненным сосудом
  • Молитва над оскверненным зерном
 • Требник часть 2

 • Псалтирь

 • Канон Андрея Критского

О чтении Псалтири | Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, г.Советский ХМАО-Югра Тюменская обл.

Молитесь друг за друга (Иак.5:16).

Псалтирь так ценен, что даже дневной если читает человек,

то быстро отмолит себя и родных. А если поднимет ночной,

он в десять раз сильнее, вымолит не только своих и себя,

а до седьмого колена вытащит. Схиархимандрит Иоанникий

 

Псалтирь — священная книга псалмов, или Божественных гимнов, записанных Царем Давидом по внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привлекает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напитывает душу дыханием Святаго Духа.

Способ молиться по Псалтири гораздо древнее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. До появления Иисусовой молитвы в древнем монашестве было принято в уме (про себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знал на память всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была самой распространенной книгой среди населения.

В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму. Если кому-то в один из дней не удалось прочитать положенную ему кафизму, она читается назавтра плюс следующая за ней по порядку.

Так в течение Великого поста вся Псалтирь прочитывается не менее 40 раз. Одному человеку такой подвиг не под силу.

Псалтирь не читается в период от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно. Во всех остальных случаях Псалтирь читается мирянами.

Советы начинающим

1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.

2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух — вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это — грех.

4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев — бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.

6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача — бить по врагам. Относительно Псалтири существует утверждение: «Ты не понимаешь — бесы понимают». По мере нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов.

В келейном чтении принято деление кафизм на три Славы. Перед и после кафизмы читаются особые молитвословия.

Молитвы перед чтением кафизмы 

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный.

Трисвятое по Отче наш.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Затем читается очередная кафизма с поминанием имен на каждой «Славе».

На «Славах»

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).

Господи, помилуй (3 раза).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Спаси, Господи, и помилуй Патриарха (имя рек), далее — поминается имя правящего архиерея и имена по списку, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и их святыми молитвами меня, недостойнаго, прости и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные поклоны в зависимости от усердия верующего).

На первой и второй «Славе» поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (по списку) и прости им вся согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Твое Небесное!» (и земные поклоны).

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее — следующие псалмы.

После третьей «Славы» читаются написанные в очередной кафизме тропари и молитвы. Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз — по пальцам или четкам.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

После чтения кафизмы — «Достойно есть» и заключительные молитвы.

 

О чтении Псалтири

Схиархимандрит Иоанникий: «Читайте Псалтирь, Апостол, Евангелие — здесь все. Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы — за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь — отмолите себя и тех, кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь. Читайте 17-ю кафизму — отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.»

Рассказ сельского священника: «Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после своей смерти явился во сне знакомый псаломщик. При жизни, она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: “Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири”.

Из книги «Жизнеописание старца схиигумена Саввы. С любовью о Господе, ваш Д.О.С.» (М.,1998): «Мы жили с мужем вдвоем, но мира и тишины в доме не было. Я мужу не уступала, а он, в свою очередь, доказывал свою правоту, и так долго продолжалось. Наконец мне все это надоело, и я решила вести себя по-другому. Муж мне скажет обидное слово, чувствую, что начинаю раздражаться, — беру Псалтирь и начинаю читать. Муж немного пошумит, потом замолчит. И так мало-помалу у нас в доме водворились тишина и спокойствие. Пришла я в храм, мимо проходит отец, остановился около меня и говорит: «Вот давно бы так!».

Старица схимонахиня Антония: «Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас». Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших — это великая помощь!»

Старец Иероним (Санаксарский) советовал тем, у кого родственники курят, каждый день за курящего читать 108 псалом. Если погибает родственник (духовно) — читать Псалтирь и Акафист Божией Матери «Взыскание погибших». За мужчину сильно бес борется, говорил он, в семь раз сильнее, чем за женщину, потому что мужчина — образ Божий (имелось в виду, что в мужском образе приходил на землю Господь Иисус Христос и первым человеком был Адам).  На жалобы батюшка отвечал: — Читай Псалтирь!  — Батюшка, в семье большие ссоры. — Читай Псалтирь. — Батюшка, на работе неприятности.  — Читай Псалтирь. Я недоумевала, как это может помочь? Но начинаешь читать — и все устраивается.

Иерей Андрей Углов: После молитвы ‘Отче наш’ читать Тропари сия, глас 6:

Помилуй нас. Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поём Ти: Аллилуиа.
И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная. Господи, помилуй, 40 раз.

И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице: Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мiра, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. 

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ

Прп.Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп.Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость — слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.

Многие подвижники, например праведный батюшка Николай Рагозин. Или например Блаженная старица Пелагия — Рязанская подвижница — советовали для защиты от тёмных сил почаще читать 26 псалом. Блаженная Полюшка говорила: «Кто будет читать этот псалом хотя бы три раза в день — тот будет ездить среди колдунов как на танке» — вот такое образное выражение. Ещё Блаженная Полюшка советовала, что если человек одержим нечистым духом или занимался колдовством, — то есть демоны насилуют этого человека, — то очень полезно взять благословение у хорошего священника и в течении 40 дней по 40 раз в день прочитать 26 псалом. Конечно это большой подвиг, но многие люди через это получают исцеление. Этот псалом по словам Блаженной Полюшки — имеет огромную силу. Это самый сильный псалом во всей Псалтири.

 Изложено по преп.Арсению Каппадокийскому афонским старцем Паисием

Преподобный Арсений использовал псалмы для благословения, подходящие к различным случаям; особенно в тех случаях, когда не имелось церковного чинопоследования на особую потребность. Греческий первоисточник можно найти в издании «О Герон Паисиос» иеромонаха Христодула, Святая Гора Афон, 1994 год.

(Цифрой указан номер псалма, а затем указано, при какой нужде его следует читать)

Пс. 1. Когда посадить древо или лозу, да принесут плод.

Пс. 2. Да просветит Господь грядущих на собрания и советы.

Пс. 3. Да оставит людей злоба, и да не пытают они неправедно ближних своих.

Пс. 4. Да исцелит Господь мягкосердечных, впадающих в уныние при виде деяний жестокосердных.

Пс. 5. Да исцелит Господь глаза, уязвленные злодеем.

Пс. 6. Да освободит Господь находящегося под заклятием.

Пс. 7. Мучимым страхом от козней и угроз злодеев.

Пс. 8. Уязвленным бесами или нечестивыми людьми.

Пс. 9. Да прекратятся бесовские страхования во сне или искушения днем.

Пс. 10. Жестокосердным супругам, что препираются и разводятся (когда жестокосердный муж или жена терзают супругу или супруга).

Пс. 11. Душевнобольным, что мучимы злобой и нападают на ближних.

Пс. 12. Страдающим болезнями печени.

Пс. 13. От беса читать трижды в день три дня.

Пс. 14. Да обратятся воры или разбойники, и вернутся восвояси и да покаются.

Пс. 15. Да найдется потерянный ключ.

Пс. 16. При тяжких несправедливых обвинениях читать трижды в день три дня.

Пс. 17. При землетрясениях, других бедствиях или буре с грозой.

Пс. 18. Да разродится роженица.

Пс. 19. Бесплодным супругам, чтобы Господь исцелил их и они не развелись.

Пс. 20. Да умягчит Господь сердца богатых и подадут они милостыню бедным.

Пс. 21. Да сдержит Господь пожар, и да не будет большого ущерба.

Пс. 22. Да усмирит Господь непокорных детей, чтобы не огорчали они родителей.

Пс. 23. Да откроется дверь, когда ключ потерян.

Пс. 24. Сильно страдающим от искушений, что теряют и жалуются.

Пс. 25. Когда кто испрашивает что у Бога, чтобы Он подал просимое без вреда для просящего.

Пс. 26. Да защитит Господь крестьян от вражеской рати, чтобы не было вреда народу и полям.

Пс. 27. Да исцелит Господь страдающих душевными и нервными болезнями.

Пс. 28. Страдающим морской болезнью и страшащимся бурного моря.

Пс. 29. В опасностях в дальних землях сущим, среди варваров и безбожных, да защитит их Господь и да просветит людей земель тех и умирит их, дабы узнали Бога.

Пс. 30. Да ниспошлет Господь достаточно зерна и плодов, когда погода неблагоприятна для земледелия.

Пс. 31. Да найдут заблудившиеся и смятенные путники дорогу.

Пс. 32. Да откроет Господь правду о неправедно осужденных и да отпустят их на свободу.

Пс. 33. Стоящим на пороге смерти, когда терзают их бесы. Или когда неприятель вторгается со зловещими намерениями.

Пс. 34. Да освободит Господь добрых от козней злых, что притесняют людей Божиих.

Пс. 35. Да рассеется враждебность после споров и недоразумений.

Пс. 36. Израненным разбойниками.

Пс. 37. При зубной боли.

Пс. 38. Да найдут брошенные и впавшие в уныние работу, чтобы больше им не скорбеть.

Пс. 39. Да помирятся хозяин и работник после ссоры.

Пс. 40. Да разрешится жена от бремени успешно, если роды преждевременные.

Пс. 41. Молодым, когда страдают от несчастной любви.

Пс. 42. Да освободятся соотечественники из вражеского плена.

Пс. 43. Да откроет Господь супругам правду, если было между ними недоразумение, чтобы жить им в мире и любви.

Пс. 44. Страдающим болезнями сердца или почек.

Пс. 45. Молодым, которым враги из зависти не позволяют жениться.

Пс. 46. Дабы примириться работнику или хозяину, когда работник уходит обиженный хозяином, и да найти ему работу.

Пс. 47. Когда шайки разбойников грабят людей и происходят тяжкия бедствия, читать в продолжение 40 дней.

Пс. 48. Тем, чей труд сопряжен с опасностями.

Пс. 49. Да покаются удалившиеся от Бога и обратятся, дабы спастись им.

Пс. 50. Когда по грехам нашим для вразумления посылает Бог кару (мор людей или животных).

Пс. 51. Да покаются жестокосердные правители и да умягчатся сердца их, и да перестанут мучить народ.

Пс. 52. Да благословит Бог сети и да наполнятся они рыбой.

Пс. 53. Да просветит Господь богатых, купивших рабов, и да отпустят они их на свободу.

Пс. 54. Да восстановится доброе имя семьи, что была неправедно обвинена.

Пс. 55. Для мягкосердечных людей, уязвленных ближними.

Пс. 56. Страдающим от головной боли, происходящей от великой скорби.

Пс. 57. Да благоприятствуют обстоятельства трудящимся с добрыми намерениями и да запретит Господь бесам и лукавым людям.

Пс. 58. Немым, да даст им Господь дар речи.

Пс. 59. Да откроет Господь правду, когда много людей осуждены неправедно.

Пс. 60. Тем, кому трудно работать от лени или от страха.

Пс. 61. Да избавит Господь от напастей слабого, дабы тот не жаловался.

Пс. 62. Да принесут поля и деревья плоды при засухе.

Пс. 63. Когда укусит кого бешеная собака или волк.

Пс. 64. Да процветают купцы.

Пс. 65. Да не принесет лукавый в дом разлад, и да не ввергнет семью в скорбь.

Пс. 66. Благословение да будет на домашнем скоте.

Пс. 67. Да излечится страдающая выкидышами.

Пс. 68. Когда разольются от дождей реки и смывают людей и дома.

Пс. 69. Мягкосердечным, которые по пустякам грустят и впадают в отчаяние, да укрепит их Господь.

Пс. 70. Одиноким, которые по козням бесовским наскучили ближним и впадают в отчаяние, да помилует их Господь и исцелит.

Пс. 71. Да благословит Бог новый урожай, который собирают крестьяне.

Пс. 72. Да покаются разбойники.

Пс. 73. Да защитит Господь крестьян, которые работают на полях, когда неприятель окружил деревню.

Пс. 74. Да умирится злобный хозяин и не терзает своих ближних, работников.

Пс. 75. Матери, страшащейся во время родов, да укрепит и защитит ее Господь.

Пс. 76. Когда нет взаимопонимания между родителями и детьми, да просветит их Господь, дабы дети слушались родителей, а родители любили детей.

Пс. 77. Да просветит Господь заимодавцев, дабы они были сострадательны и не вымогали долги у должников.

Пс. 78. Да защитит Господь деревни от грабежа неприятельским войском.

Пс. 79. Да исцелит Господь больного водянкой.

Пс. 80. Да не оставит Господь бедных в нужде и горе, впавших в отчаяние от бедности.

Пс. 81. Дабы люди покупали товары у крестьян, и те не впадали в горе и отчаяние.

Пс. 82. Да запретит Господь злодеям, замыслившим убийство.

Пс. 83. Да охранит Господь домашнюю утварь, скот и плоды трудов.

Пс. 84. Да исцелит Господь раненых разбойниками и страдающих от испуга.

Пс. 85. Да спасет Господь мир, когда приходит чума и люди умирают.

Пс. 86. Да продлит Господь жизнь тех членов семьи, без которых не могут обойтись другие.

Пс. 87. Да защитит Господь беззащитных, страдающих от жестокосердных ближних.

Пс. 88. Да укрепит Господь болезненных и слабых, дабы не изнемогали они на работе и не впадали в уныние.

Пс. 89. Да пошлет Господь дождь в засуху, и да наполнятся пересохшие источники.

Пс. 90. Да исчезнет бес, являющийся перед человеком и пугающий его.

Пс. 91. Да даст Господь людям благоразумие, чтобы возрастали они духовно.

Пс. 92. Да защитит Господь корабль, находящийся в опасности в море. (Преподобный также советовал кропить корабль святой водой с четырех сторон.)

Пс. 93. Да просветит Господь смутьянов, что сеют раздоры в народе и вызывают беспорядки и разделения.

Пс. 94. Да не подпадут супруги влиянию чар, что заставляют их ссориться и препираться.

Пс. 95. Да исцелит Господь глухих.

Пс. 96. Да рассеются чары.

Пс. 97. Да утешит Господь удрученных горем.

Пс. 98. Да благословит Бог молодых, что хотят оставить все и последовать Ему, и да подаст им благодать. (По-видимому, речь идет о собирающихся принять монашеский постриг – прим. переводчика.)

Пс. 99. Да благословит Господь творящих волю Его и да исполнит желания их.

Пс. 100. Да подаст Господь дары и таланты добрым и простосердечным людям.

Пс. 101. Да благословит Господь власть имущих, дабы они были добры и сострадательны и помогали людям.

Пс. 102. Да поможет Господь женщине, страдающей женской немощью.

Пс. 103. Да благословит Господь имения людей, дабы не впадали они в уныние, но прославляли Бога.

Пс. 104. Да покаются люди и исповедуют свои грехи.

Пс. 105. Да просветит Господь людей, дабы не отступили они от пути спасения.

Пс. 106. Да исцелит Господь бесплодную.

Пс. 107. Да усмирит Господь врагов и да оставят они свои злые намерения.

Пс. 108. Да исцелит Господь больного падучей. Да помилует Господь неправедно обвиняющих, чтобы они покаялись.

Пс. 109. Дабы младшие уважали старших.

Пс. 110. Да покаются неправедные судьи и право судят людей Божиих.

Пс. 111. Да защитит Господь воинов, отправляющихся на войну.

Пс. 112. Да благословит Господь бедную вдову, дабы она заплатила долги и спаслась от тюрьмы.

Пс. 113. Да исцелит Господь слабоумных детей.

Пс. 114. Да благословит Господь бедных детей и утешит их, дабы не страдали они от богатых детей и не впадали в уныние.

Пс. 115. Да исцелит Господь от ужасной страсти лжи.

Пс. 116. Да сохранится в семье любовь и да прославят Бога.

Пс. 117. Да смирит Господь варваров, когда они окружают деревню и наводят страх на жителей, и да отвратит их от злых намерений.

Пс. 118. Да устрашит Господь варваров и запретит им, когда они убивают невинных женщин и детей.

Пс. 119. Да подаст Господь долготерпенье тем, кому приходится жить с лукавыми и неправедными.

Пс. 120. Да защитит Господь рабов от рук неприятеля, чтобы их не искалечили, прежде чем они вернутся на свободу.

Пс. 121. Да исцелит Господь страдающих суеверием.

Пс. 122. Да исцелит Господь слепых и страдающих глазными болезнями.

Пс. 123. Да защитит Господь людей от змей, дабы те не жалили.

Пс. 124. Да защитит Господь поля праведных от злых людей.

Пс. 125. Да исцелит Господь страдающих головными болями.

Пс. 126. Да принесет Господь мир в семью, если возникла ссора.

Пс. 127. Да не коснется домов злоба врагов и да пребудут в семье мир и благословение Божие.

Пс. 128. Да исцелит Господь страдающих от мигрени. Да явит Господь милость свою на жестокосердных и несдержанных, которые приносят горе мягкосердечным.

Пс. 129. Да ниспошлет Господь мужество и надежду тем, кто начинает новую работу и не искусны в ней, и да не испытают они великих трудностей.

Пс. 130. Да подаст Господь людям покаяние и.утешит их надеждой, чтобы спастись им.

Пс. 131. Да явит Господь милость свою в мире, где по нашим грехам не прекращаются войны.

Пс. 132. Да просветит Господь народы, дабы стали они миролюбивыми и жили в мире.

Пс. 133. Да защитит Господь людей от всякой напасти.

Пс. 134. Да сосредоточатся люди во время молитвы и да соединятся их души с Богом.

Пс. 135. Да защитит Господь беженцев, когда те оставляют свои дома и уходят, да спасутся они от варваров.

Пс. 136. Да умирит Господь вспыльчивого.

Пс. 137. Да просветит Господь правителей, дабы те понимали нужды народа.

Пс. 138. Да избавит Господь слабых духом от искушений кощунственными мыслями.

Пс. 139. Да умирит Господь тяжелый характер главы семьи, дабы не страдали от него домашние.

Пс. 140. Да умирит Господь жестокого правителя, терзающего ближних.

Пс. 141. Да умирит Господь смутьяна, приносящего горе людям.

Пс. 142. Да защитит Господь беременную женщину, дабы не потерять ей плод.

Пс. 143. Да умирит Господь брожение в народе, дабы не было бунта.

Пс. 144. Да благословит Бог труды людей и примет их.

Пс. 145. Да исцелит Господь страдающих кровотечением.

Пс. 146. Да исцелит Господь укушенных и раненных злодеями.

Пс. 147. Да усмирит Господь диких зверей, да не причинят те вреда людям и хозяйству.

Пс. 148. Да ниспошлет Господь благоприятную погоду, дабы люди собрали богатый урожай и прославили Его.

(Все вышеприведенные толкования принадлежат преподобному Арсению, следующие два – отцу Паисию Cвятогорцу)

Пс. 149. В благодарность Богу за Его многие милости и за обилие Его любви, что не знает границ и пребывает с нами.

Пс. 150. Да ниспошлет Господь довольство и утешение братьям и сестрам нашим в дальних землях сущим, и братьям и сестрам нашим усопшим, что еще дальше от нас. Аминь.

Источник — Православная жизнь (Приложение к «Православной Руси»). — 1997. — №12.

Псалтирь. Одна из самых любимых и самых замечательных Библейских книг. В ней – спектр эмоций и бесконечная любовь к Всевышнему. В ней – вся жизнь! Я знаю многих, кто регулярно перечитывает псалмы. И постоянно делится находками и размышлениями о прочитанном. Люблю эту книгу и я. Со мной она часто дождливыми днями. Когда настроение падает, и серость за окном очень трудно воспринимать с каким-то оптимизмом, Псалтирь помогает справиться с хандрой. Я не всегда ее читаю. Если не получается уединиться с книгой, то я ее слушаю. И очень часто с завершающими словами 150-го псалма «Все дышащее да славит Господа!» если не на небе, то в душе всегда появляется радуга. Да и на небе порой тоже. И все – печаль уходит, душевное равновесие восстанавливается, жизнь вновь играет самыми яркими красками!

И сегодня я хочу рассказать о Псалтири. Те факты, что о ней вычитала и знаю. И очень надеюсь, что если вы чего-то и не знали, то узнаете с удовольствием. А узнав, поделитесь с другими. В том и промысел Божий, в том и талант наш: имея -раздавай, имея – дари, имея – делись!

Итак, само название Псалтирь получила от древнего музыкального инструмента псалтерия. Он относится к семейству арф. Греки называли его кифарой, а у славян был очень похожий инструмент – гусли. Причем, греки относились к этому музыкальному инструменту несколько несерьезно, а вот славяне уважали и почитали его, и даже считали, что десять струн его – это десять заповедей Божиих.

Что касается самой Псалтири, то это самая объемная книга Библии. Псалмы из этой книги читают во время Богослужений в церквях, а также в синагогах. Авторов этой замечательнейшей книги несколько, и они хорошо известны тем, кто регулярно читает Священное Писание. Ровно половина псалмов – 75 – принадлежат перу царя Давида. А остальные – Асафу, придворному псалмопевцу Давида, на его счету двенадцать псалмов, храмовых привратникам – сынам Кореевым,  Моисею и другим… И не удивительно, что всех этих людей разделяют не просто поколения. Их разделяют века! Но ведь и Псалтирь писалась практически 900 лет. И первая ее часть увидела свет сразу за Пятикнижием Моисеевым, с чего, собственно, и начинается Священное Писание.

Интересен и тот факт, что самая короткая библейская глава – это псалом 116-й, а его сосед, 118-й псалом – являет собой самую длинную библейскую главу. А «золотая середина» – как раз между ними: 117-й псалом. Именно он делит Библию пополам, именно он, псалом, расположившийся между самым коротким и самым длинным библейскими повествованиями. И несет в себе самую важную христианскую мысль о том, что лучше уповать на Господа, чем надеяться на человека.

Четвероевангелие и Псалтирь многократно пересекаются в повествованиях. Если в Псалтири можно, читая, обнаружить ряд пророчеств о Христе, то в Четвероевангелии мы не раз сталкиваемся с описанием событий из жизни царя Давида. Вот сколько удивительных открытий таит в себе эта удивительная книга! Но и это еще не все.

В позапрошлом, да и самом начале прошлого века Псалтирь заменял ребятишкам букварь. Именно по Псалтири они учились грамоте, и выучившись, считались книжными людьми. А перевели на славянский язык с греческого книгу Псалтирь всем известные равноапостольные святые, солунские братья Кирилл и Мефодий. И произошло это в IX веке.

Кроме того, стоит добавить, что псалмы – это не просто тексты. Они были написаны для пения. Это песни, будь то благодарственные, хвалебные или в которых содержится какая-либо просьба. Но все равно, это– песни. И совсем неудивительно то, что многие композиторы пытались переложить их на свою музыку. Дмитрий Бортнянский и Игорь Стравинский – одни из них. Поэтов также вдохновляла Псалтирь. И они рифмовали псалмы, причем очень красиво. И уже их стихотворения стали побуждать читающих все же раскрыть книгу Давидову и прочесть псалмы в оригинале. Гавриил Державин, Михаил Ломоносов, Иван Крылов, Александр Сумароков, Апполон Майков…. Этот список можно продолжать. Все они обратились в своем творчестве к Псалтири.

Что же касается структуры самой книги, то она разделена на 20 частей, называемых кафизмами. В свою очередь, каждая кафизма разделена еще на три части, именуемые славами. После первой и второй славы мы читаем молитву о здравии, с добавлением имен близких нам людей, а после третьей молимся о тех, кто отошел ко Господу. Во многих церквях, в том числе и в той, прихожанкой которой я являюсь, Великим Постом читается Псалтирь. Мы ежедневно читаем по кафизме, за весь пост получается прочесть Псалтирь дважды. И молимся о здравии всех читающих и их сродников, а также о душах отошедших ко Господу. Это невероятно роднит прихожан и помогает легче перенести все тяготы и искушения Великого Поста.

Что касается монастырского устава, то во многих монастырях Псалтирь читают круглосуточно. Оттого ее еще часто зовут «Неусыпаемой». А на Богослужениях Псалтирь прочитывается в течение недели целиком, а во время Великого Поста – дважды. Ну, и конечно же – Шестопсалмие – неотъемлемая часть любого всенощного бдения. В этот момент службы в храме гасят светильники, чтобы мы лучше сосредоточились на молитве. Это напоминает нам также и о мраке, в котором Вифлеемские пастыри шли ко Христу, и о грядущем Страшном Суде. Так что, без Псалтири не обходится ни утреннее, ни вечернее Богослужения.

Еще одна интересная деталь, о которой хочу упомянуть. Читающие Псалтирь наверняка обратили внимание, что перед началом каждого псалма есть одна строка. Например, может быть написано «Начальнику хора» или «На струнных орудиях». Ну, или другие вводные. Что же они значат? «При появлении зари», например, написанное перед текстом 21-го псалма, говорит о том, что данный псалом распевается на мотив традиционной утренней песни. Многие псалмы начинаются с фразы: «Начальнику хора». Например, 4-й, 5-й и 6-й псалмы. Да и другие тоже. Эта фраза означает, что данные псалмы взяты из сборника, принадлежавшего руководителю храмовых музыкантов. Псалмы со 119-го по 133-й объединяет одно начало: «Песнь восхождения». В давние времена именно эти псалмы пели паломники, входящие в Храм. Фраза «При обновлении Дома» связана с праздником Обновления Храма. Именно поэтому слово «Дом» написано с заглавной буквы. Дом Божий. И, наконец, упоминание какого-то музыкального инструмента – это указание хору относительно исполнения.

Что касается инструментов, которые использовались при аккомпанементе псалмопевцу, то они все указаны в самих псалмах. Например, при исполнении 4-го псалма нужны «струнные орудия», такие как кинора, псалтерия или кифара. Кимвалы, о которых говорят другие псалмы, – это ударные. Нечто похожее на литавры. А тимпаны – это бубны.

Почему же люди так полюбили Псалтирь? Наверняка, за искренность и простоту изложения, художественность формы выражения мыслей, общность ее содержания и безусловную любовь к Господу. Авторы псалмов излагали только то, что сами прочувствовали, пропустили через себя и пережили, и при этом повествовали все вышеупомянутое так, чтобы это было понятно простому человеку. И все в ней находили и утешение, и надежду.

Да и мы сами, куда мы без псалмов? Например, тех, которые мы читаем повседневно. «Господь просвещение мое…» – 26-й псалом, который читают от защиты от врагов видимых и невидимых, от всякой скорби. Лично я его читаю ежедневно и другим советую. Далее – известный всем 50-й псалом, читаемый ежедневно за утренним правилом. И, наконец, самая сильная молитва каждого православного христианина – 90-й псалом «Живый в помощи Вышнего». Да и с момента кончины человека, первые сорок дней по нему читается Псалтирь. Это связано с тем, что душа усопшего в первые сорок дней проходит испытания на мытарствах, то есть препятствиях, соответствующих разным грехам. Поэтому молитва в этот период особенно важна. И опять-таки, в этом нам помогает Псалтирь.

Читайте псалмы! В них столько благодати, в них столько веры, в них столько настоящих, неподдельных чувств и эмоций! Как сказал Василий Великий: «Псалтирь за весь мир Бога молит». Душеполезного вам чтения!

Источник

 

Иные материалы о теме:

 

 

Просмотров (37794)

Значение 17-й кафизмы

 

   

     В любом православном  молитвослове имеется   17 кафизма , которая читается в течение 40 дней после смерти близкого человека в том числе и за умерших,которые умерли без покаяния , все не покаянные  грехи остаются в нашем мире и передаются по наследству. В народе существует такая поговорка — : «Что  мы берем не только наследство -но и горе зло счастье в придачу « то есть  ( у кого в роду были самоубийцы, алкоголики, наркоманы, гадалки, душевно больные, наследственные болезни ,одинокие  и т.п.).  Молится за весь род нужно в течение 40 дней без перерыва желательно в посты, рекомендуется молится при за женой свечи ,хорошо если свеча будет восковая и освещена на сретение .При чтении кафизмы обратите внимание на то ,что кафизма разделена на три славы где нужно обязательно  вставлять молитву» прошение за усопших», а в том месте где стоит «имя» поминаются все  умершие  поименно кого вы знали и помните.Так например: мою бабушку звали Мария Федосеевна .Пишите сначала имя /Марии ,а затем Федосея и так далее  ( все имена записываются  на листочек),когда вы уже всех записали то в низу после списка имен можете  добавить такие слова  как « со с родниками  » или  со с родниками  по плоти до Адамова колена«. Но помните : что  при чтении этой кафизмы вам Господь будет посылать испытания , и к ним надо быть готовым не отчаивайтесь,не унывайте ,не забывайте что это труд который только вам под силу дал Господь Бог и вам выпала такая миссия в роду , что только вы можете с божией милости  от молить свой род для того чтобы ваши дети были счастливы.  

     Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

     Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

     Святый Боже , Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

(читается трижды, с крестным знамением)
    Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

    Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

    Господи, помилуй. (трижды).

    Отче наш, Иже еси на небесех!Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долгши наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

    Тропарь: помилуй нас , Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
    Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего. Господи, торжество, небо Церковь показа. С человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуя.

    И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многая множества моих, Богородице, прешрешений, к Тебе прибегох, чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына твоего и Бога нашего дать ми оставеление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

    Господи, помилуй. (40 раз)

   Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.(поклон.)

   Приидите, поклрнимся и припадем Христу, цареви нашему Богу. (поклон)

   Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Ца-реви и Богу нашему.(поклон)

 

                                                            Псалом 118

     Блаженинепорочнии в путь, ходящии в звконе Господ-ни. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающии бо беззакония, в путех Егоходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. Дабы исправилися путие мои, сохранити оправдания Твоя. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научити ми ся судьбам правды твоея. Оправдания Твоя сохраню: не остави мене до зела. В чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не соргешу Тебюе. Благословен еси Господи, научи мя оправдвнием Твоим. Уснама моима возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. В заповедех Твоих поглумлюся, и уразумею пути Твоя. Во оправдвниих Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя.. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришелец аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя. Возлюби душа моя возлелати судьбы Твоя на всякое время. Запрети еси гордым: проклятии уклоняющиися от заповедей Твоих. Отыми от мене понос и уничижение, яко свидений твоих взысках. Ибо седоша князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиих Твоих. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совести мои опрвдания Твоя. Прильпе земли душа моя по словеси Твоему. Пути моя возвестих, и услышах мя еси; научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды остави от мене. И законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепизся свидением Твоим, Господи, не посрами иене. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и созраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в дихоимство. Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже непщевах, яко судьбы Твоя благи. Се, возжелах заповеди Твоя, в првде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающим ми слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отымиот уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну, в век и в век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках , и глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдяхся, И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело: и воздвигох руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих, и глумляхся во оправданиих Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование дал ми еси. То мя утеши восмирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордии законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся.э Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси., Господи: рех сохранити закон Твой. Помолихся лицу Твоему. Помыслих пути Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя. Уготовихся и не смутихся сохранити заповеди Твоя. Ужя грешник обязашася мне, и закона Твоего не забых. Полунощи востах , исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Причастник аз есиь всем боящымся Тебе, и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоея, Господи, исполнь земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи , по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедем Твоим веровах. Прежде даже не смирити ми ся, аз прегреших, сего ради слово Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя непрвда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердце их, аз же закону Твоему по-учихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправ-данием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра.

     Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

     Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

     Господи, помилуй. (Трижды)

     Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего, брата нашего (имя) , и яко Благ и Человеколюбец отпущай грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его векчная муки и огня геенвкаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Торице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буду, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

     Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 
     Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Болящиися Тебе узрят мя и возве-селятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко првда судьбы Таоя, и воистинну смирил мя еси. Буди милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих. Да обратят мя боящиися Тебе и ведящии свидения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголю-ще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колико есть дней раба Твоего? когда сотвориши ми от гонящих мя суд? Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Тво, Господи. Вся заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз же не оставиэх заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и сохраню свидения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учением Твоим пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогдаубо погибл бых во чмирении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.
Твой есмь аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках. Мне ждвшв грешницы погубити мя, свидения Твоя разумех. Всякия кончины видех конец, широка заповедь Твоя зело. Коль воозлюбих закон Твой, Господи, ведь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил ми еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя:паче меда устом моим. От запоыведей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь неправды. Светильник ногама моима закон Твой, и светстезям моим. Кляхся, и поставих сохранити судьбы правды Твоея. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку выну, и закона Твоего не забых. Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего суть. Приклоних сердце мое, сотворити оправдания Твоя в век за воздаяние. Законопреступныя возненавидех, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитеся от мене лукавнующи, им испытаю запо-веди Бога моего. Заступи мя пословеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от отчаяния моего. Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих , яко неправедно помышление их. Преступающия непщевах вся грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб Твоих убояхся. Сотворих суд и правду, не предаждь мене обидящим мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово првды Твоея: сотвори с рабом Твоим по милости Тывоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свидения Твоя. Время сотворитиГосподеви: разориша закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топа-зия. Сего ради ко всем заповедем Твоим напрвляхся, всяк путь неправды возненавидех. Дивна свидения Твоя: сего ради испыта я душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох, и првлекох дух, яко заповедий Твоих желах.

      Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

      Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды).

      Господи помилуй. (Трижды).

      Помяни, Господи, Боже наш, в вере инадежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия. И тебе славу вохсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.. Аминь. 

      Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человечевкия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на рвбв Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исжодища водная изведосте очи мои: понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и прави суди Твои заповедал еси правду свидения Твоя и истину зело. Истаяла мя ревность Твоя: яко забыша словеса Твоя врази мои. Раж-жено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обре-тоша мя: заповеди Твоя поучение мое. Правда свидения Твоя в век: вразуми мя, и жив буду. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. Воззвах Ти, спаси мя, и созраню свидения Твоя. Предварих в безгоднии и воззвах, на словеса Твоя уповах. 
Предваристе очи мои ко утру, поучития словесем Тво-им.Глас мой услыши, Господи по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. Приближишася гонящии мя безаконием: от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси. Суди суд мой, и избави мя: словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасение, яко оправла-ний Твоих взыскаша. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгонящии мя истужающии ми: от свидений Твоих не уклонихся. Видех неразуме-вающия и истаях: яко словес Твоих не сохраниша. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. Князи погнаша мя туне: И от словес Твоих убояся сердце мое.возрадуюся аз о словесех Твоих, и яко обретаяй корысть многу. Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. Мир мног любящым закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани здуша моя свидения 
Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. Да приблиджится моление мое пред Тя: Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. Просвешает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых.

       Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

       Аллилуиа, аллилуиа, аллилуииа, слава Тебе Боже. (Трижды).

       Господи помилуй (Трижды).

       Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего, брата нашего (имя) , и яко Благ и Человеколюбец отпущай грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенвкаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Таоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу в Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 
       Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. ( читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

       Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

       Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. 
Господи, помилуй. (Трижды)

       Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

       Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да при-идет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на-ша, яклже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во ис-кушение, но избави нас от лукавого.

       Согреших к Тебе, Спасе, яко юлудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.
Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом:очисти мя якоже онаго, и помилуй мя , Боже.
И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: тя бо упова душа моя и помилуй мя.

      Господи, помилуй. (40 раз)

      Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли создавый человека, и показавый его пообра-зу Твоему и подобию, да и тем прославится великолепное имя Твое на замли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавый его во Христе Твоем и возведый на Небеса : благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущим в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй и приемляй: Иже низверженныя исправляяй , сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низверженнаго исправи, и сокрушеннаго ичцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззако-ния, яже делом, и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли соея. Услыши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Бла-гоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаяную мою душу свободи. Инектому да содержит мя грех: ниже да возмо-жет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да возможет на мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити ане прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст зранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну. Воздеожание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение дний моих, ниже неисправлену и 
неготову душу мою восхитиши: но соверши мя Твоим совершенст-вом, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную со всеми святыми Твоими, в нихже освятися и прославися всечестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 115: 17 Не мертвые хвалят Господа и не сходит в безмолвие.

New International Version
Не мертвые восхваляют Господа, те, кто спускаются в место молчания; New Living Translation
Мертвые не могут петь хвалу Господу, потому что они ушли в безмолвие могилы. Стандартная версия
Мертвые не хвалят Господа, и никто не хвалится в безмолвии. Berean Study Bible
Не мертвые хвалят Господа и не те, кто погружается в молчание.Новая американская стандартная Библия
Мертвые не хвалят Господа, И никто, кто впадает в тишину, не хвалит Господа; Новая версия короля Иакова
Мертвые не хвалят Господа, Ни те, кто впадают в молчание. Библия короля Иакова
Мертвые хвалят ни Господь, ни кто впадают в безмолвие.Christian Standard Bible
Не мертвые славят Господа, ни кто-либо из сходящих в безмолвие смерти. Современная английская версия
Мертвые молчат и не могут славить Господа , Good News Translation
Не хвалят Господа мертвые, ни один из тех, кто идет в землю молчания.Холмен Христианская стандартная библия
Не мертвые славят Господа и не кто-либо из тех, кто сходит в безмолвие смерти. Международная стандартная версия
Ни мертвые не могут восхвалять Господа, ни те, кто погружаются в безмолвие смерти. NET Bible
Мертвые не хвалят Господа, и никто из тех, кто сходит в безмолвие смерти. New Heart English Bible
Мертвые не хвалят Господа, ни тот, кто впадает в безмолвие, A Faithful Version
Мертвые не хвалят Господа, ни те, кто впадают в безмолвие.Aramaic Bible in Plain English
Мертвые не будут восхвалять Господа Иегову, ни кто сходит в темноту. БОЖЬЕ СЛОВО® перевод
Мертвые не восхваляют Господа и не хвалят тех, кто уходит в безмолвие [могилы] .JPS Танах 1917
Мертвые не хвалят Господа, Ни те, что погружаются в тишину; Новый американский стандарт 1977
Мертвые не хвалят Господа, Ни не хвалят всякого, кто погружается в тишину; Библия короля Якова 2000
мертвые не хвалят Господа и не впадающие в безмолвие.Американский король Джеймс, версия
Мертвые не хвалят Господа, ни те, что впадают в безмолвие. Американская стандартная версия
Мертвые не хвалят Иегову, Ни те, что впадают в молчание; Брентон Септуагинт Перевод
Мертвые не восхвалят Тебя, о Господи, ни кто спустится в ад. Douay-Rheims Bible
Мертвые не восхвалят Тебя, Господи, ни кто из нисходящих в ад. Перевод Библии Дарби
Мертвые не хвалят Иаха и никого, кто впадает в безмолвие; English Revised Version
Мертвые не хвалят Господа, ни те, которые впадают в безмолвие; Перевод Библии Вебстера
Мертвые не хвалят Господа, и никто которые уходят в тишину.World English Bible
Мертвые не хвалят Яха, ни тот, кто погружается в тишину; Буквальный перевод Янга
Мертвые хвалят не Джа, Ни кто погружается в тишину.

Предлагаемых сокращений Катизмат согласно 8 тонов

Предлагаемых сокращений Катизмат согласно 8 тонов

Предлагаемые сокращения для
Кафизма

Согласно циклу
Восемь тонов

В следующей таблице представлены все
назначил чтений Кафизмы до восьми, так что одна читает примерно 1/8
кафизма за раз, что сокращает их до
учитывать потребности прихода, но также циклически переключает чтение, чтобы все
Псалтырь будет прочитан со временем.В этой таблице опущены только два псалма: Псалом 33 и 50. Псалом 50 — это наиболее читаемый псалом, и
обычно читают на утрени в другом месте.
Псалом 33 частично поется в конце вечерни, а полностью — в конце.
Литургии. В приходах, в которых
Псалом 33 обычно не читается полностью, они могут захотеть использовать его под
колонка Тона 2.

На бдении в субботу вечером, в одну сторону
сделать это — спеть избранные стихи первой Кафизмы (Благословен Человек) в
Вечерня, как это принято в приходской практике, но с первого возведения псалма.
Кафизма, соответствующая тону недели на утрене, и, таким образом, можно было бы сделать
три псалма вместе на утрени.кликните сюда
для текстового файла, в котором эти кафизмы настроены таким образом.

Разделы ниже для 2 nd
и 3 rd Kathisma приписываются св. Иоанну (Максимовичу) и взяты с этой веб-страницы. Все остальные подразделения не претендуют ни на какие
специальные полномочия, и представлены просто как предложение.

Кафизма

Тон 1

Тон 2

Тон 3

Тон 4

Тон 5

Тон 6

Тон 7

Тон 8

I

1

2

3

4

5

6

7

8

II

9

10

11

12

13

14

15

16

III

17:

1-30

17:

31-46

избирателей, погибших с 1984 года, и другие интересные сторонники Джо Байдена.Грузия начала пересчет голосов в связи с подозрениями в мошенничестве

Пожертвовать

Дорогие друзья, команда SouthFront призывает вас поделиться своим мнением о президентских выборах в США 2020 года и о том, что происходит в США, в разделе комментариев.

***

ОБНОВЛЕНИЕ: Президентская гонка в США, похоже, еще не закончена, несмотря на заявления демократов о приближающейся победе Джо Байдена. Госсекретарь Грузии уже подтвердил, что будет пересчет голосов.

ПРЕРЫВАНИЕ: В Грузии будет пересчет голосов, заявил госсекретарь штата на пресс-конференции # Election2020

Джо Байден в настоящее время занимает здесь небольшое преимущество над президентом Трампом https://t.co/CSe4typnbM pic. twitter.com/dcPHqcx1Rn

— Bloomberg (@business) 6 ноября 2020 г.

Пересчет может изменить ситуацию в пользу Трампа:

Штаб Трампа сообщает о множественных нарушениях в избирательном процессе, которые могли иметь привести к преимуществу Байдена (т.е. мошенничество при голосовании) и планирует оспорить результаты путем пересчета голосов и в судебном порядке.

***

Нажмите, чтобы увеличить

Президентские выборы в США превращаются в один большой скандал.

Я легко ВЫИГРЫВАЮ на пост президента США благодаря ЗАКОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ. НАБЛЮДАТЕЛЯМ не разрешалось, в какой бы то ни было форме или форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в этот период, должны быть признаны НЕЗАКОННЫМИ ГОЛОСАМИ. U.С. Верховный суд должен решить!

— Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 6 ноября 2020 г.

Твиттер вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря подарку правительства Разделу 230!

— Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 6 ноября 2020 г.

5 ноября года года президент США Дональд Трамп выступил с речью в зале для пресс-брифингов Белого дома.

Все три основные телевизионные сети в США — MSNBC, NPR и NBC — прекратили выступление, поскольку президент начал делать ложные заявления, согласно MSM.

До этого Трамп последний раз появлялся на публике 4 ноября -го года, когда он ложно заявил о победе над демократом Джо Байденом в президентской гонке.

Трамп также публично призвал прекратить подсчет голосов, сославшись на безосновательные обвинения в мошенничестве и неправомерных действиях.

Кандидат в президенты США Джо Байден также сказал, что не собирается объявлять о своей победе, но также сказал, что после подсчета голосов он будет победителем, что, по сути, то же самое, но в некотором смысле приемлемо.

Прекращенная речь ниже:

Есть также призывы к судебному разбирательству против самого Трампа.

Щелкните, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Несмотря на это, есть сообщения о фальсификациях на выборах повсюду, и в первую очередь в колеблющихся штатах, таких как Мичиган.

К моей жене подошел работник и заставил ее удалить со своего телефона все записи того, что происходит в этой комнате. pic.twitter.com/r24iyt9pxL

— Арик Несбитт (@aricnesbitt) 4 ноября 2020 г.

Сопровождение поверенного Республиканской партии.pic.twitter.com/AszXQSIde1

— Арик Несбитт (@aricnesbitt) 4 ноября 2020 г.

Арик Несбитт, сенатор штата Мичиган, опубликовал в Twitter видео, на котором показаны работники избирательной системы в конференц-центре в Детройте, где находятся открепительные удостоверения подсчитывается. На видео видно, как рабочие аплодируют каждый раз, когда официального наблюдателя на выборах от Республиканской партии штата Мичиган выгоняют из комнаты для подсчета голосов.

Ничего подозрительного не происходит, правда?

Кроме того, все прогнозы на выборах предсказывали «взрыв» Джо Байдена и Камалы Харрис.

Тем не менее, мы наблюдаем очень близкие выборы, на балансе которых висит лишь небольшая доля голосов, и утверждения о том, что Байден побеждает, крайне сомнительны.

За две недели до выборов «беспартийный» политический отчет Кука предсказывал расширение демократического большинства в Палате представителей, «чистый выигрыш от пяти до десяти мест при увеличении от пяти до 15 мест». В день выборов спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель предвыборной кампании демократа Палаты представителей конгрессменов.Чери Бустос предсказала, что демократы «не только будут защищать достижения, достигнутые в 2018 году, но и изменит округа, которые считаются безопасными для республиканцев».

Ничего из этого не произошло.

«Москва» Митч МакКоннелл и Линдси Грэм, которые подверглись резкой критике и критике, были «обречены на поражение».

Нет.

Эми МакГрат и Хайме Харрисон собрали в сумме 199 004 686 долларов и проиграли Митчу МакКоннеллу и Линдси Грэхему с суммой в 35 очков.

— Джейк Шерман (@JakeSherman) 4 ноября 2020 г.

«Демократы методично использовали возможности получения мест в нескольких законодательных палатах, чтобы отменить партийный контроль в Аризоне, Айове, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Пенсильвании и Техасе», Об этом сообщает USA Today.«В то время как некоторые места в доме штата все еще подсчитываются, республиканцы сохранили контроль над многими из этих мест, особенно в Доме штата Северная Каролина и Сенате. Техас, считавшийся одной из самых больших возможностей для переворота, также остался красным. Республиканцы, скорее всего, будут иметь ключевое большинство голосов в Пенсильвании, Огайо и Мичигане перед перераспределением голосов в следующем году ».

Вчера вечером этот стол заявил, что демократы получат 5 дополнительных мест в Палате представителей. На данный момент Республиканская партия составляет +5 в Палате представителей, и только 48 мест остались незанятыми.А из этих 48 гонок Демсы лидируют только в 16, из которых 14 уже проводятся демократами. https://t.co/FsGSVaz6db

— Шон Дэвис (@seanmdav) 4 ноября 2020 г.

Большая, сокрушительная победа кажется недосягаемой.

Некоторые голоса также, похоже, поступили от людей, которые умерли, причем не недавно, а несколько десятилетий назад.

Голосование зарегистрировал «118-летний Уильям Брэдли», который умер еще в 1984 году. Предположительно, он вернулся из могилы, чтобы проголосовать за Джо Байдена.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ДЛЯ БИДЕНА! # Election2020 pic.twitter.com/LgEpaT15zR

— Essential Fleccas 🇺🇸 (@fleccas) 5 ноября 2020 г.

И ДРУГОЕ: 120-летний Терри Мэтис (1900 г.р.), очевидно, проголосовал по открепительному бюллетеню в округе Уэйн, штат Мичиган. также.

Это становится еще более безумным. В нем говорится, что этот человек подал заявку на заочное голосование 02.11.20, затем бюллетень был разослан И возвращен в тот же день (02.11.20).

Как ?? https://t.co/Pt6g0PpljJ рис.twitter.com/CIW8VC0a97

— Essential Fleccas 🇺🇸 (@fleccas) 5 ноября 2020 г.

Вот я подключаю его к себе pic.twitter.com/QrDUoshsKJ

— Essential Fleccas 🇺🇸 (@fleccas) 5 ноября , 2020

И, наконец, в Атланте вообще ничего сомнительного не происходит:

Здесь не на что смотреть https://t.co/TsFnZBbHxu

— Эрик Трамп (@EricTrump) 5 ноября, 2020

Согласно прогнозам, Байден выиграет со значительным отрывом во всех штатах, в которых сейчас зависят выборы.

Похоже, что нет никакой связи между средними показателями опросов и фактическими результатами голосования в ночь на выборы — текущие подсчеты голосов выделены жирным шрифтом вверху, для сравнения с крайне неточными средними значениями опросов на графиках ниже.

Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение

На графиках ниже показаны состояния, которые являются ключевыми для Дональд Трамп победил в президентской гонке.Большинство из них показывают расхождения, выходящие за пределы интервала статистической ошибки.

Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение

Окончательных результатов еще нет, и интересно, будет ли хоть один из аккаунтов очевидного мошенничества быть эффективно зарегистрирован, поскольку он Похоже, что результат выборов был определен заранее.

На более легкой ноте, оказалось, что вирусный мем в Бразилии в настоящее время это:

Щелкните, чтобы увидеть полноразмерное изображение

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ:

Пожертвуйте

определение кафизмы и синонимов кафизма (на английском языке)

Псалмы делятся на кафизмы следующим образом (с использованием нумерации Септуагинты):

Кафизматы разделены между вечерней и утреней, так что все 150 псалмов являются читать в течение недели.Обычно на вечерне бывает одна кафизма, а на утрени — две или три, в зависимости от дня недели и времени года, согласно литургическому календарю Церкви. В воскресенье вечером и в ночи после всенощного бдения на вечерне не будет кафизма. Во время Великого поста кафизмы читаются и в малые часы, так что вся Псалтырь заполняется дважды в неделю.

Помимо 150 псалмов, Псалтырь также содержит девять библейских гимнов. Их поют на утрене во время Великого поста.

Кафизма XVII, полностью состоящая из 118-го Псалма, «Псалма Закона», является важным компонентом утрени по субботам, некоторым воскресеньям и во время отпевания. Всю Книгу Псалмов традиционно читают вслух или поют рядом с умершим в течение всего времени от смерти до похорон, что отражает еврейскую традицию, и является основным элементом поминок. Когда псалмы читаются на поминках, есть специальные гимны и литании для усопших, которые поются между каждым кафизмом, часто напечатанным в конце Псалтири.

В некоторых монастырях существует традиция «келейного правила», согласно которому каждый монах будет совершать несколько кафизмат в день в дополнение к тем, которые произносятся публично во время службы. Некоторые псалтыри имеют специальные гимны и молитвы, напечатанные между кафизматами, чтобы их можно было читать как молитвы при чтении Правила клетки. В 20-м веке некоторые миряне-христиане стали постоянно читать псалмы по будням, молиться за всю книгу за четыре недели, три раза в день, по одной кафизме в день.

В Восточно-сирийском обряде Псалтырь разделен на похожие разделы, которые называются hulali .

Гимны

Слово Кафизма может также относиться к набору тропарей (гимнов), которые поются после каждой кафизмы из Псалтири на утрене. Ей может предшествовать или не предшествовать Малая Эктения (Литания), в зависимости от дня недели или ранга праздника. На славянском языке это называется sedálen (ср. Лат. sedere , «сидеть»). [1] Для ясности во многих переводах на английский язык используются термины Sessional Hymns или Sedalen для обозначения этих гимнов в отличие от кафизмы псалмов, которым они следуют.Седалены также встречаются после Третьей Оды канона.

Места

Деревянный кафизм в старой православной церкви в Сараево. Более высокая кафизма с позолоченным балдахином — епископу.

Третье значение Kathisma — это его первоначальный смысл: сиденье, стойло или ложа в смысле театральной ложи. Этот термин использовался для обозначения Императорской ложи на ипподроме Константинополя. В этом смысле кафизм (также называемый stasidia ) — это хоры, используемые в православных монастырях.Катизматы — это не длинная скамья, похожая на скамейку, а ряд отдельных сидений с полными спинками, прикрепленных к стенам. Сиденья откидываются и поднимаются, чтобы монах или монахиня могли стоять во время службы. Спинки сверху имеют форму подлокотников, которые монах может использовать, когда он стоит. Часто на нижней стороне сиденья на шарнирах есть мизерикорд (небольшое деревянное сиденье), на которое он может опираться, стоя во время долгой службы. В монастырях часто действуют строгие правила относительно того, когда монахи могут сидеть, а когда должны стоять во время службы.Будет два ряда кафизмат, один справа клирос (хор), а другой слева.

У епископа есть особая кафизма, более изысканная, чем у обычного монаха. Обычно он расположен на правом клиросе (хоре), в самом западном конце, и часто возвышается над другими и может иметь навес над ним (см. Кафедру).

Монашеская келья

На горе Афон, в автономном монашеском государстве Святой Горы (монашеская республика в северной Греции), каждое монастырское учреждение, большое или маленькое, принадлежит к одному из двадцати суверенных монастырей.«Один из самых маленьких типов этих монастырских заведений называется Kathisma . Это простое жилище для одного одинокого монаха.

Примечания

 1. ↑ Архимандрит Каллистос Уэр, Мать Мария, Тр.,« Праздничная минея »( Faber and Faber, London, 1984, ISBN 0-571-11137-8), стр. 553.

См. Также

Внешние ссылки

Wiki: Kathisma — upcScavenger

Псалмы делятся на кафизмы следующим образом (с использованием нумерации Септуагинты):

Кафизматы делятся на вечерню и утреню, так что все 150 псалмов читаются в течение недели.Обычно на вечерне бывает одна кафизма, а на утрени — две или три, в зависимости от дня недели и времени года, согласно литургическому календарю Церкви. В воскресенье вечером и в ночь после всенощного бдения на вечерне не будет кафизма. Во время Великого поста кафизматы читаются и в малые часы, так что вся Псалтырь заполняется дважды в неделю.

Помимо 150 псалмов, Псалтырь также содержит девять библейских песнопений, которые поются на заутрене наряду с каноном, который произошел от них.

Кафизма XVII, полностью состоящая из 118-го псалма, «Псалма Галахи», является важным компонентом утрени по субботам, некоторым воскресеньям и на панихиде. Всю Книгу Псалмов традиционно читают вслух или поют рядом с умершим в течение всего времени от смерти до похорон, что отражает еврейскую традицию, и является основным элементом поминок. Когда псалмы читаются на поминках, существуют специальные гимны и эктении для усопших, которые поются между каждым кафизмом, часто напечатанным в конце Псалтири.

В некоторых монастырях существует традиция «келейного правила», по которому каждый монах будет совершать несколько кафизмат в день в дополнение к тем, которые произносятся публично во время службы. Некоторые псалтыри имеют специальные гимны и молитвы, напечатанные между кафизматами, чтобы их можно было читать как молитвы при чтении Правила клетки. В 20-м веке некоторые миряне-христиане стали постоянно читать псалмы по будням, молиться за всю книгу за четыре недели, три раза в день, по одной кафизме в день.

В Восточно-сирийском обряде Псалтырь делится на аналогичные разделы, называемые хулали.


Гимны

Слово кафизма может также относиться к набору тропаря (гимнов), который поется после каждого кафизма из Псалтири на утрене, которому может предшествовать небольшая ектения (ектения), в зависимости от используемого типикона и ряда аспектов проповедников дня. . В церковнославянском языке это называется sedálen от sediti, «сидеть» (ср. Латинский язык sedere, «сидеть»). Для ясности во многих переводах на английский язык используется термин «Сессионные гимны» или «Седален», чтобы указать на эти гимны в отличие от кафизмы псалмов, за которыми они следуют.Гимны с таким же названием употребляются и после третьей песни канона.


Количество мест

Третье значение кафизма — это его изначальный смысл: сиденье, стойло или ложа в смысле театральной ложи. (Это связано со словом «собор», означающим, где сидит епископ, и фразой «ex cathedra», что буквально означает «со стула».) Этот термин использовался для обозначения Императорской ложи на ипподроме Константинополя. В этом смысле кафизматы (также называемые стасидиями) — это хоры, используемые в православных монастырях.Катизматы — это не длинная скамья, похожая на скамейку, а ряд отдельных сидений с полными спинками, прикрепленных к стенам. Сиденья откидываются и поднимаются, чтобы монах или монахиня могли стоять во время службы. Спинки сверху имеют форму подлокотников, которые монах может использовать, когда он стоит. Часто на нижней стороне сиденья на шарнирах есть мизерикорд (небольшое деревянное сиденье), на которое он может опираться, стоя во время долгой службы. В монастырях часто действуют строгие правила относительно того, когда монахи могут сидеть, а когда должны стоять во время службы.Будет два ряда кафизмат, один справа клирос (хор), а другой слева.

У епископа есть особая кафизма, более изысканная, чем у обычного монаха. Обычно он расположен на правом клиросе (хоре), в самом западном конце, и часто возвышается над другими и может иметь навес над ним (см. Кафедру).


Монастырская келья

На горе Афон, автономном монашеском государстве Святой Горы (монашеская республика в северной Греции), каждое монастырское учреждение, большое или маленькое, принадлежит к одному из двадцати суверенных монастырей.«Самый маленький тип этих монастырских заведений называется кафизма: это монастырская келья.


Заметки


Внешние ссылки

06 xxxtentacion — Король мертвых только членами

A cachete ‘, matizando’ ésta canción en la Zona Sur de Costa Rica! 🇨🇷😎🔥🔥🔥✌🏽

Комментарий от FxD

Я СОБСТВЕННАЯ СМЕРТЬ!

Комментарий от FxD

Я БОЛЬНО, Я СНОВА НИЗАЮ СЕБЯ

Комментарий от FxD

Отрежь мне глаза, накорми ложью !!

Комментарий от FxD

— Я НЕ СООБЩАЮ, ВИДУ СТРАХ В ВАШИ ГЛАЗА! Я БОЛЬНО, Я СНОВА НИЗАЮ СЕБЯ

🙁

убей себя до этого лол

Ой мой

🕊🖤

к сожалению теперь он король мертвых

🌹

YEAAAA 🔥🔥🔥

🖤

мммммм🖤🗡

люблю эту песню

Этот ритм так жестко трахается

Да, если вы увлекаетесь андерграундным рэпом, посмотрите мою последнюю песню (5150).Я также загружаю редкие миксы и песни XXXTENTACION. Проверь меня, клянусь, я лучше, чем 90% этих самодовольных бездельников

@ картер-южный: а?

ххх

@ user-84864784 no

Комментарий Эда В

❤❤❤

так чертовски сложно

@ the-offical-keychain-boyz-channel Я питаю ненависть, я питаю правду.

@ user-84864784 заткнись своей сучьей задницей

@ user-648022900 lol

@ user-84864784 заткнись мотыга

Нашла песню в Швеции

Комментарий короля

рип братан

Комментарий короля

, черт возьми, вернись, братан

Тепло

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *